Sự phát triển của trẻ trên 1 tuổi

0

Sự phát triển của trẻ trên 1 tuổi

Hôm nay chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu tất cả những thông tin về sự tăng trưởng và phát triển của trẻ trên 1 tuổi bao gồm sự phát triển về thể chất, phát triển về ngôn ngữ, phát triển tính xã hội, dấu hiệu về những dấu mốc quan trọng của trẻ và nhiều hơn thế nữa

Article publié pour la première fois le 25/11/2016

Share.

Leave A Reply